مجله شماره 23 و 24

آرشیو مجلاتمجله شماره 23 و 24

مجله شماره 23 و 24


سخن نخست:
راهکار های مقابله با آلودگی محیط زیست
مصاحبه با پروفسور پرویز کردوانی
تازه ها و اخبار:
- ایمنی مردم را با هیچ چیز معامله نمی کنیم
- تکمیل خط هفت و شش متروی تهران
- صف هزاران شهروند برای گرفتن یارانه دوچرخه برقی در استکهلم
- راه اندازی منطقه شهری هوشمند در مسکو در قالب طرح آزمایشی
- خراب شدن پله¬های برقی ایستگاه¬های متروی استکهلم 
- سنگاپور بهپادها را برای بازرسی تونل های قطار شهری به کار می گیرد
-راه حل های مدیریت ترافیک پهپاد ها در فضای هوایی سنگاپور
همایش:
- کنفرانس جهانی محیط ساخته شده پایدار
بخش اول: توسعه پایدار
- ساختمان سازی پایدار در سوئد
-آیا کلانشهر های جهان در راه نابودی هستند؟
بخش دوم: حمل و نقل ریلی شهری
-احداث خطوط جدید مترو در استکهلم برای محیط زیست بهتر
-هشت نو آوری که آینده توسعه پایدار مترو را شکل می دهند
-ویژگی های ساخت خطوط جدید متروی شهر استکهلم
-اهداف پژوهشی کنفرانس جهانی محیط ساخته شده پایدار در ارتباط با حمل و نقل
ریلی شهری
-حمل و نقل شهری، چالش ها و فرصت ها
-بهترین سیستم های متروی جهان کدامند؟
بخش سوم: طرح و دانش
-مصالح ساختمانی دوستدار محیط زیست
معرفی برنامه های کاربردی
خلاصه به زبان انگلیسی


فایل‌ها

.pdf مجله شماره 23-24 دانلود

دیدگاه‌ها