مجله شماره 16 و 17

آرشیو مجلاتمجله شماره 16 و 17

مجله شماره 16 و 17

سخن نخست:توسعه پایدار شهر تهران در گروی تاب آوری زیر ساخت های شهری در برابر حوادث

بخش اول: جهانشهر

-نتیجه کنفرانس جهانی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس
بخش دوم : نمونه های جهانی
-آسمان خراش پایدار سال 2050
بخش سوم: فنی، مهندسی و مدیریت شهری
-احداث نیروگاه مقیاس کوچک در برج میلاد تهران 
-تغییر سر نوشت در تونل تائورن، اتریش
بخش چهارم: رویداد و رویکرد
-شهر در اشغال خودروها
بخش پنجم: برترین طرح های عمرانی مناطق شهر تهران
-پروژه های عمرانی شاخص منطقه 1 شهر تهران 
-اخبار
-معرفی کتاب

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 16-17 دانلود

دیدگاه‌ها