مجله شماره 20 و 21

آرشیو مجلاتمجله شماره 20 و 21

مجله شماره 20 و 21


سخن نخست: با توسعه پایدار می توانیم آینده ای بهتر داشته باشیم
بخش اول: جهانشهر 
*حرف اول: ضرورت تهیه طرح جامع توسعه شهری پایدار
*جنگ خونین جهانی برای ماسه
بخش دوم: نمونه های جهانی
*استخراج ماسه در برخی از کشور های جهان
*معادن شن و ماسه تهران در وضعیت بحرانی
*نگاهی به برنامه های توسعه پایدار در برخی از شهر های جهان-برنامه توسعه پایدار توکیو
بخش سوم: دنیای سازه ها
*راهبردهایی برای جلو گیری از سقوط پل
*مرمت و نگهداری پل ها
بخش چهارم: رویداد و رویکرد مدیریت شهری
  * مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های سواره روی شهر تهران
*ساختمان سبز
-اخبار
* تراکم ترافیک، سدی در راه توسعه پایدارشهر استانبول 
*مراسم بزرگداشت سید مهدی مجابی به پاس چهل سال حضور فعال و پیوسته در حوزه میراث فرهنگی
*سازه پل به تونل هنگ کنگ-زوهائی-ماکائو
*معادن شن وماسه منطقه 18 شهر تهران در وضعیت قرمز
* نشست ارزیابی فروریزش ساختمان پلاسکو و مدیریت حادثه برگزار شد
*کنفرانس شهر های هوشمند درشهر استکهلم برگزار می شود
*شهرداری تهران در مسیر تغییر و تحول
-معرفی کتاب: کتاب راهنمای روانشناسی ترافیک 
-بخش انگلیسی      

فایل‌ها

.pdf مجله شماره 21-20 دانلود

دیدگاه‌ها